Komisia

Komisia rozhodcov a delegátov (KRD) je odborným nezávislým orgánom Prezídia SZFB. Hlavným poslaním KRD je v rámci svojich kompetencií riadiť oblasť rozhodcov a delegátov a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti rozhodcov, delegátov a ďalších oblastí SZFB.


Celoštátna KRD SZFB:
e-mail: komisia@krdszfb.sk

Predseda KRD SZFB:
Bc. Peter Varga
Tel.: +420 775 638 664
e-mail: varga@krdszfb.sk

Člen KRD SZFB:
Peter Zámečník
Tel.: +421 904 212 466
e-mail: zamecnik@krdszfb.sk

Člen KRD SZFB:
Tomáš Beňo
Tel.: +421 915 170 455
e-mail: beno@krdszfb.sk

Člen KRD SZFB:
Milan Burdeľ
Tel.: +421 903 629 996
e-mail: burdel@krdszfb.sk


Regionálna KRD SZFB:

KRD BA SZFB:
Roman Sklenica
Tel.: +421 911 253 713
e-mail: sklenica@krdszfb.sk

KRD ZA SZFB:
Miloš Jursa
Tel.: +421 907 030 746
e-mail: jursa@krdszfb.sk

KRD STR SZFB:
Peter Hrivnák
Tel.: +421 915 375 526
e-mail: hrivnak@krdszfb.sk

KRD VY SZFB:
Tomáš Juhás
Tel.: +421 904 097 608
e-mail: juhas@krdszfb.sk


Adresa KRD SZFB:
Slovenský zväz florbalu
Komisia rozhodcov a delegátov
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovenská republika