V sobotu 6.2.2016 od 12:00 do 16:00 sa v Nitre uskutoční prvý oficiálny seminár pre extraligových rozhodcov SZFB. Seminár bude zameraný na pohyb a komunikáciu.

Bohužiaľ školenie v Košiciach sa muselo zrušiť. Školenie v SNV sa uskutoční podľa plánu a môžu sa ho zúčastniť všetky druhy licencie.
Školenie  v Spišskej Novej Vsi v sobotu 31.10.

V distribúcii dresov a príslušenstva pre rozhodcov prišlo k zmene!!!!!! V snahe SZFB a KRD SZFB o zrýchlenie a zefektívnenie distribúcie bola vytvorená dohoda a každý rozhodca si môže zak

Krd pridáva pre veľký záujem ďalšie dve školenia v Čadci ( 11.10.2015) a v Brezne  (4.10.2015) pre licencie 1 A /B
Prihlásiť sa môžte cez online formulár https://docs.google.

Počas uplynulých dvoch týždňov sa rozbehli školenia rozhodcov po celom Slovensku.

Viac školení, viac školiteľov, nové predpisy, nižšia cena za licenciu 1. triedy ale aj za licencie 2. a 3. triedy.

V oficiálnej ankete Florbalista Roka 2015, ktorú po prvý krát v histórií vyhlásilo SZFB sa súťažilo aj o post najlepšieho rozhodcu.

Komisia rozhodcov a delegátov Slovenského zväzu florbalu (ďalej KRD SZFB) v rámci svojej činnosti pripravila nový portál www.krdszfb.